הרצאה - סמכות הורית


הסמכות ההורית לאן היא נעלמה?

תפקיד ההורים היה להכין את ילדיהם כדי שיוכלו להשתלב בחיי המשפחה ומחוצה לה.

איזה הורה יוכל לעמוד בתפקיד הזה? ההורה המציב גבולות, הדורש, המגביל ושאינו חושש להיות

"ההורה הרע", או אולי ההורה המתירני שהחליט על סילוק עקרון הסמכותיות וההיררכיה הורה-ילד.

 

ההרצאות מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים