הרצאה - עונשים ופרסים


עונשים ופרסים

עונשים ופרסים הן שיטות חינוך שהיו נהוגות בעבר, אך גם היום יש המשתמשים בהם.

האם הן יעילות, האם הן באמת משנות התנהגות או "מכבות שרפות"?

הבשורה! יש תחליף לעונש ולפרס – על כך בהרצאה בה נלמד את עקרון "לכל מעשה יש תוצאה"

 

ההרצאות מיועדת להורים לילדים בכל הגילאים