מה זו סמכות הורית?


אני בסדר, ויש לי מקום רק אם........ אעשה מה שההורים אומרים לי. זו תחושה של ילדים רבים.

ובודאי תשאלו מה רע בכך, הרי מה שאני רוצה ממנו זה לטובתו?!

הקושי מצוי באמירה עצמה. מי מחליט האם זה לטובתו או לא. האמירה הזו של ההורה מתעלמת לחלוטין מהעובדה שמן העבר השני יש ילד שגם לו רצון משלו בו כדאי להתחשב.

השינוי הקטן הזה בתפיסת העולם של ההורה יכולה להביא לשינוי גדול מאד לטובת היחסים בתוך המשפחה

וכמובן לטובת התפתחותו של הילד.

עימותים מאבקים והמלחמות הן על הרקע הזה : הילד רוצה דבר אחד וההורה רוצה דבר "לטובת הילד" משהו אחר.

ההתנגשות בין הרצונות לגיטימית מאד. אנחנו שונים זה מזה וככאלה יש לנו דעות שונות ,אך איננה לגיטימית כאשר היא הופכת למאבק על מי צודק יותר, מי יודע יותר, מי חכם יותר.......

נכון הוא שישנם נושאים בהם ההורה צריך לקבוע ולהחליט עבור הילד. כהורים יש לנו את האחריות לדאוג לביטחונם הפיזי הנפשי והרגשי.אך ישנם נושאים רבים בהם אין לסמכות והידע כלום עם טובת הילד.

באימון משפחתי מגיעות אלי דוגמאות רבות:

הורה רוצה שהילד ילמד מוזיקה והילד רוצה ללכת לחוג כדורגל. כמה מאבקים על הרקע הזה אתם מכירים?

הורה שחושב שלימודי מוזיקה הוא תחביב מעניין, מפתח, חשוב, ולעומת זאת כדורגל סתם "קבוצת אנשים שרצה אחרי כדור" ימצא עצמו מאלץ את הילד ללכת ללמוד מוזיקה על אף רצונו.

אם שני הצדדים יישארו בדעתם נוצר המתכון הבטוח למאבק כוח.

דוגמא נוספת:

האם מכריחה את הילד ללבוש גם את הסודר וגם את המעיל -  כי קר בחוץ.

הילד לא מצליח לשכנע את האם כי ממש לא קר לו בכלל והוא אפילו היה מוותר על הסודר. והנה מאבק מיותר לגמרי.(כולנו יודעות שאמהות רגישות מאד לקור בעיקר של הילדים והבעל)

 שני רצונות מנוגדים שאם לא תמצא הדרך לכבד כל אחד את רצונו של השני הדרך למאבקים קצרה ביותר.

באימון משפחתי הורים שואלים, אז איך בכל זאת אצליח לשכנע את הילד?

הדרך היא דרך הכבוד והקבלה וכמובן לאפשר לילד לבחור ולהחליט.

 אם שתאמר לבתה – אני מבינה שלא קר לך אבל אני מציעה לך לקחת סודר, יש סיכוי טוב יותר שהיא תענה לבקשתה. ואם לא, עליה להניח לה להגיע למסקנה הזו לבד. הרי אף ילד לא ירצה לסבול קור, אז מדוע שלא יקשיב לאמא שלו שרוצה כל כך להגן עליו ורוצה בטובתו.  אתם שואלים מדוע. כי אף אחד לא רוצה להיות נשלט או שכופים עליו את דעתו. ואם התפתח מאבק הזה הילד רוצה לנצח כמו שהאמא.

פריצת מעגל המאבקים צריכה לבוא מצד ההורה. על ההורה להשאיר את המאבקים רק לדברים החשובים באמת.  הנשואים ישי מאחוריהם ערך. ולמעשה כשההתעקשות תהיה רק על הערכים החשובים ביותר במילא לא תהיה בעיה להנחיל אותם. מה חשוב יותר ומה חשוב פחות יחליט כל הורה על פי ערכיו. על כך עובדים הורים באימון המשפחתי.